Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). hebben wij een privacy melding.
Driemond Fit geeft je gegevens niet door aan derden, noch gebruiken we ze voor andere doeleinden dan je te informeren over onze activiteiten.
Mocht je geen mails van ons meer willen ontvangen, geef dit dan per email aan ons door  met vermelding van ‘geen mails meer’ en je naam.
Tevens wijzen u erop  dat naast de alom bekende persoonsgegevens zoals naam en geboortedatum etc  ook beeldmateriaal onder deze verordening valt! Daarom wil ik u vragen om bij bezwaar tegen het delen van fotomateriaal bijvoorbeeld in een nieuwsbrief en/of website en/of facebook dit nu al te laten weten. Wees in ieder geval verzekerd dat wij altijd prudent omgaan met alle persoonsgegevens.
Bestuur Driemond Fit