Ledenreglement

  • HOME »
  • Ledenreglement

Ledenreglement ingaande 1 januari 2020 

Geïnteresseerden kunnen altijd een proefles komen volgen. Was de les niet wat u ervan verwachtte, dan hoeft er niets betaald te worden.

1.       Inschrijven

Aanmelden kan alleen door een inschrijfformulier in te vullen en ondertekend te retourneren aan onze ledenadministratie (mail: driemondfit@gmail.com). Uw inschrijving  is pas definitief wanneer u hiervan een ontvangstbevestiging heeft gekregen. Het inschrijfgeld bedraagt  €  5,00 per persoon.

Verzending van het inschrijfformulier betekent tevens dat u akkoord gaat met dit reglement. Het inschrijfformulier is te verkrijgen via de ledenadministratie of bij onze docenten, maar kunt u ook vinden op onze website.

2.    Lid worden bij aanvang of instroom tijdens het jaar 

Driemond Fit hanteert drie termijnen, mocht U tussentijds instromen dan zal het bedrag na rato aangepast worden

3.     Betaling

Uw inschrijving betekent ook dat u een betalingsovereenkomst met Driemond Fit bent aangegaan. Vóór 31 januari 2020 dient de contributie te zijn voldaan voor het hele jaar 2020. Er is ook termijnbetaling mogelijk (zie punt 5)

Nieuwe leden dienen de contributie plus € 5,00 inschrijfgeld binnen acht dagen na inschrijfdatum te voldoen.

4.     Betalingsregeling en Opzeggen  

Driemond Fit hanteert drie termijnen .

Genoemde termijndata zijn tevens van toepassing op onderstaande punten 5. en 7.

5.     Betalingsregeling  –  in drie termijnen  – 

Mogelijk voor het kalenderjaar 2020

Leden die de contributie in drie termijnen willen gaan betalen, dienen ervoor te zorgen dat vóór aanvang van iedere termijndata het vermelde contributiebedrag is voldaan. Voor deze regeling wordt totaal € 9,00 extra in rekening gebracht, welke reeds zijn verrekend in de drie contributiebedragen. Het extra bedrag geldt per gezin (ingeval van meerdere leden op hetzelfde woonadres).

Indien u van deze regeling gebruik wenst te maken, dient u dit uiterlijk half december kenbaar te maken door een mail te sturen naar Driemond Fit driemondfit@gmail.com

Zonder opzegging (zie punt 7.) blijft u ook met deze regeling betaling plichtig tot de datum van de eerstvolgende nieuwe termijn.

6.     Gegevenswijzigingen

Driemond Fit correspondeert bij voorkeur per e-mail. Leden (die een e-mailadres hebben) dienen er daarom voor te zorgen dat er te allen tijde een correct e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is, maar ook overige gegevenswijzigingen dienen altijd aan de ledenadministratie doorgegeven te worden.

7.     Opzeggen  –  per drie  aanvangstermijnen

Opzeggen van het lidmaatschap door leden, kan gedurende het verenigingsjaar per drie  aanvangs-termijnen (zie punt 5.)

Opzeggen dient altijd schriftelijk (liefst per e-mail) aan de ledenadministratie te worden gedaan. Voorwaarden: U dient ervoor te zorgen dat uw opzeggingsbericht  ten minste vier weken vóór aanvang van een termijn bij de ledenadministratie binnen is. Uw opzegging is pas definitief wanneer u hiervan een ontvangstbevestiging heeft gekregen.

Indien een opzegging niet tijdig bij onze ledenadministratie binnen is gekomen, loopt het lidmaatschap door tot het einde van de daarop volgende termijn. Alleen bij een op tijd opgezegd lidmaatschap wordt restitutie verleend voor een reeds betaalde termijn(en).

8.     Opschorten  –  per instroomtermijnen

Bij langdurige afwezigheid ten gevolge van ziekte, blessure of verblijf in buitenland,  kan het lidmaatschap worden opgeschort. U dient uw afwezigheid direct en schriftelijk aan de ledenadministratie te melden. Betaalde contributie kan na melding, per eerstvolgende instroomtermijn (zie punt 2.) doorgeschoven worden naar een volgende termijn(en). U dient ook schriftelijk weer te laten weten per wanneer u het sporten weer oppakt.

9.     Uitval lessen door verhindering docent

Natuurlijk proberen wij altijd voor vervanging te zorgen in geval een docent uitvalt. Leden hebben echter geen recht op teruggave van lesgeld, wanneer de les door omstandigheden niet doorgaat. Dit kan maximaal drie keer gedurende het gehele jaar gebeuren.

10. Gedragsregels

–       U bent minimaal vijf minuten vóór aanvang van de les aanwezig

–       U mag de zaal nooit met  “buiten”schoenen betreden

–       Uit oogpunt van hygiëne vragen wij u, in geval van gebruik matjes, hier eerst een eigen handdoek overheen te leggen.

–       Het spreekt vanzelf dat de zaal, kleed-, douche-  en toiletruimte altijd netjes achtergelaten dient te worden.

–       Bij onacceptabel gedrag van een (jeugd)deelnemer zal de docent contact opnemen met het bestuur.

Vervolgens zal het bestuur de ouders / voogd of betreffende volwassene hierop aanspreken en zal er tevens een proefperiode ingesteld worden. Wanneer het gedrag tijdens deze proefperiode niet aangepast wordt, dan volgt onmiddellijke schorsing met als consequentie dat Driemond Fit het lidmaatschap zal beëindigen. Contributierestitutie zal niet worden verleend.

Docenten, bestuur, en overige medewerkers van Driemond Fit kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of beschadigen van kleding, sieraden en andere eigendommen van leden.

Het bestuur hoopt op een prettige samenwerking en wenst iedereen een sportief en goed sportjaar!

PAGETOP
Copyright © All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.